Leidende Wetgeving
  • De Algemene Voorwaarden hieronder zijn subjectief en worden uitgevoerd in overeenstemming met de Electronic Commerce Act.
  • Met het verlenen van toegang tot een dienst is LayerFort niet verantwoordelijk voor de inhoud van de verzonden informatie en de activiteiten van de klant van de dienst op grond van Art. 13, Art. 14, Art.15, Art.16 van de Electronic Commerce Act.
  • Alle geschillen die voortvloeien in verband met deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de recht bevoegde instanties.
De Klant kortheidshalve genoemd GEBRUIKER en LayerFort hierna LEVERANCIER te noemen.

Algemeen

De GEBRUIKER kan de diensten van de LEVERANCIER gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

De GEBRUIKER heeft de volledige verantwoordelijkheid voor de geheimhouding van zijn gebruikersnaam en wachtwoord en de activiteiten en inactiviteiten die zich voortdoen met zijn account.

De GEBRUIKER is verplicht om een archief van zijn informatie te bewaren op de server van de LEVERANCIER apart van de bovengenoemde.

De GEBRUIKER is verplicht om alle vereiste persoonlijke gegevens volledig en correct af te geven bij de LEVERANCIER en is verantwoordelijk voor alle handelingen op de diensten van de LEVERANCIER voor de recht bevoegde instanties.

Bij het ondertekenen van de "Aanmeldingsformulier" als "Overeenkomst Expats" akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

De effectieve datum van de dienst "Beheer" is 1 maand vanaf de ondertekening van de "Aanmeldingsformulier" of eerder als het schriftelijk is bevestigd door de LEVERANCIER.

Verantwoordelijkheid

De LEVERANCIER is verantwoordelijk voor het verstrekken van de dienst door zijn infrastructuur alsook enkel technische toegang te verstrekken aan de GEBRUIKER.

De LEVERANCIER is niet verantwoordelijk voor de goede werking van de applicaties/webapplicaties van de GEBRUIKER.

De LEVERANCIER is niet verantwoordelijk voor:

De manier waarop de GEBRUIKER de dienst gebruikt met alle gevolgen zoals:

Het onvermogen van de GEBRUIKER om verbinding met de communicatieapparatuur van de LEVERANCIER te leggen, behalve als dat niet de reden en onder de verantwoordelijkheden van de LEVERANCIER valt;

De veiligheid van de informatie over het netwerk, evenals derden de methode en details van authenticatie achterhalen, ongeacht de reden en/of manieren van weten inclusief gevallen van schending die de apparatuur, netwerk en data beschadigd;

De inhoud en actualisering van de informatie die wordt doorgegeven of verwerkt via net netwerk van de LEVERANCIER;

Gevallen van wangedrag van derden, het verkrijgen van ongeautoriseerde toegang, transmissie of verspreiding van computer virussen, etc. die erin slaagde om de antivirus en/of "Firewall" te overwinnen, door behulp van het systeem van de LEVERANCIER met doel de veiligheid van de informatie die op het netwerk is te beschermen;

De LEVERANCIER is verplicht om de inhoud van geblokkeerde/verlopen accounts vast te houden voor een periode van 30 dagen.

Data van geblokkeerde/verlopen "Management" accounts wordt behouden voor een periode van 15 dagen.

Accounts die deze "Algemene Voorwaarden" overtreden worden gedeactiveerd. Afhankelijk van het delict kan de GEBRUIKER geinformeerd worden door een e-mail van de LEVERANCIER met een tijdsspanne van 24 uur waarin de GEBRUIKER de inhoud kan korigeeren of de account gedeactiveerd wordt zonder enige vergoedingen van de LEVERANCIER voor de looptijd van de dienst.

De GEBRUIKER is verplicht om alle vereiste persoonlijke gegevens volledig en correct af te geven bij de LEVERANCIER en is verantwoordelijk voor alle handelingen op de diensten van de LEVERANCIER voor de recht bevoegde instanties.

De LEVERANCIER is niet verantwoordelijk voor de synchronisatie van de KLANT na dat de diest beëindigd is. Dit geldt ook voor eventuele dubbele boekingen, blokkades etc.

De LEVERANCIER zal de EPP-code van de dergelijke website aan de klant overhandigen na dat de diest beëindigd is.

E-mails, E-mailaccounts en E-mailberichten

De GEBRUIKER heeft geen recht om ongevraagde commerciële berichten (spam) te verzenden van zijn dienst via het netwerk van de LEVERANCIER.

Onder SPAM valt elk bericht gewenst of ongewenst boven 300 in een tijdsspanne van 1 uur, ongeacht de applicatie.

De LEVERANCIER behoudt het recht bij een vaststelling van SPAM de dienst te deactiveren zonder voorafgaande kennisgeving aan de GEBRUIKER en zonder vergoedingen voor de looptijd van de dienst.

Veiligheidsmaatregelen

De LEVERANCIER heeft het recht om de inhoud van de GEBRUIKER te scannen met intentie van steun of vermoedelijke schendingen van de "Algemene Voorwaarden" te herzien.

De LEVERANCIER is verplicht om betrouwbare bescherming aan de GEBRUIKER te bieden. De GEBRUIKER is verantwoordelijk voor de veiligheid van hun inhoud b.v zijn code in bestanden en wachtwoorden.

De LEVERANCIER behoudt het recht bij een vaststelling van SPAM de dienst te deactiveren zonder voorafgaande kennisgeving aan de GEBRUIKER en zonder vergoedingen voor de looptijd van de dienst.

Bij inbreuk in de veiligheid van de inhoud van de GEBRUIKER draagt de LEVERANCIER geen verantwoordelijkheid af. De LEVERANCIER heeft het recht om een data te herstellen enkel en alleen op verzoek van de GEBRUIKER.

Intellectuele Eigendommen

Alle materialen op deze website, inclusief, zonder beperking, alle redactionele materialen, foto's, illustratie en ander grafisch materiaal, namen, logo's, handelsmerken en dienstmerken zijn eigendom van de LEVERANCIER en worden beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

De LEVERANCIER behoudt het recht om diensten te limiteren of volledig te schorsen die intellectuele eigendom om een of ander reden zonder de recht van de wettelijke eigenaar van het eigendom.

Service Level Agreement

De LEVERANCIER stemt ermee in en is verplicht om de onderhoud van de sites van alle GEBRUIKERS in uiterste staat te behouden zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden.

De LEVERANCIER is niet verantwoordelijk voor onderbreking van de dienst van de GEBRUIKER waaronder volgende gevallen:

Issues veroorzaakt door een GEBRUIKER die onze "Algemene Voorwaarden" heeft overschreden en gebruik maakt van een globaal netwerk en de oorzaken het netwerk van de LEVERANCIER beperken waarop gedeelde diensten worden geleverd.

Issues op hardware niveau dat de LEVERANCIER niet controleren kan en niet onder de software tijdsspanne van 10-20 min. valt.

Issues veroorzaakt door aanslagen of onjuiste configuratie en instellingen door de GEBRUIKER.

De LEVERANCIER is verplicht om de exacte reden te achterhalen voor de onderbreking van de toegang tot de dienst en de GEBRUIKER tot maximale normen te helpen binnen zijn perken.

De LEVERANCIER is verplicht om in detail uitleg over de oorzaak aan de GEBRUIKER te verklaren voor de onderbreking van zijn dienst.

De LEVERANCIER is verplicht en stemt ermee in om de GEBRUIKER te informeren welke acties in de toekomst worden ondernomen om dergelijke onderbrekingen/factoren te voorkomen.

Herstel diensten

De "Herstel" dienst wordt door de LEVERANCIER verzorgd om goodwill te tonen. Het systeem van de LEVERANCIER maakt enkele backups/archieven op eigen apparatuur na een bepaalde tijd op eigen goeddunken.

De LEVERANCIER behoudt de archieven/data die gemaakt zijn voor zijn behoeften in het geval van kritische omstandigheden en technische issues op de apparatuur van de LEVERANCIER in geval als partijen en derden schade willen veroorzaken.

De LEVERANCIER behoudt het recht om bestanden die groter zijn dan (200 MB) overslaan bij het maken van back-ups om te voorkomen dat het systeem belast wordt.

Registratie, Transfer en Vernieuwing van Domeinnamen

De LEVERANCIER zal toegang verstrekken aan de GEBRUIKER pas na volledige ontvangst van noodzakelijke gegevens van het "Aanmeldingsformulier Verhuurder" en abonnementskosten betaald zijn.

De volledige activatie van de door GEBRUIKER gevraagde domeinnaam/en zal na 3 dagen actief worden na inschrijving bij de registrar van de LEVERANCIER.

De LEVERANCIER is niet verantwoordelijk in gevallen waarin de GEBRUIKER de verstreken gegevens onjuist, onvolledig of onnauwkeurig afleverde en dit tot weigering leiden.

De LEVERANCIER stemt ermee in om een e-mail te sturen aan de GEBRUIKER opgegeven e-mailadres 30 dagen voor 15 dagen van verloop op de domeinnaam/en.

De LEVERANCIER is niet verantwoordelijk als de GEBRUIKER de herinnerings e-mail niet heeft ontvangen of de opgegeven e-mailadres is veranderd en de LEVERANCIER daar niet van geinformeerd is.

De LEVERANCIER is niet verantwoordelijk als na verloop van de domeinnaam/en van de GEBRUIKER een derde partij die heeft geclaimd, niet functioneert of verwijderd is door de registrar, doordat de GEBRUIKER niet tijdig heeft betaald om de registratie van de domeinnaam/en te verlengen. De tarieven voor een nieuwe registratie zijn hoger.